DUURZAAMHEID OMARMEN: VAN MODEWOORD TOT MODERNE BEDRIJFSVOERING


Fabien Boschetti, Sales Vice President van Axalta Refinish in EMEA, legt uit waarom verduurzaaming goed is voor de bedrijfsvoering

23 April 2024 –Duurzaamheid was vroeger een modewoord dat in jaarverslagen verscheen en aandeelhouders het gevoel gaf dat het bedrijf waarin zij een belang hadden in ieder geval iets positiefs deed. Duurzaamheid sloot lang niet altijd aan bij de bedrijfsstrategie en stond ergens aan de zijlijn. Die twijfel is verdwenen en duurzaamheid behoord inmiddels tot de kern van de moderne bedrijfsvoering. Het sluit volledig aan bij de bedrijfsstrategie en zorgt voor differentiatie op de markt. Als er ook enige twijfel is dat er een verandering heeft plaatsgevonden, hoeft men alleen maar naar de statistieken te kijken.

Een onderzoek uit 2022 laat zien dat 59 procent van de leidinggevenden op C-niveau van grote internationale bedrijven zei dat hun bedrijven duurzamere materialen gebruikten. Nog eens 59 procent zei dat hun bedrijven hun energie-efficiëntie verhoogden[1]. Uit een onderzoek van McKinsey bleek dat merken met duurzamere producten in hun portfolio meer loyaliteit van klanten kunnen verwachten dan merken met een minder duurzaam aanbod[2]. PwC constateerde in 2022 dat 77% van de mensen tijdens de beslissing van wie ze kopen wordt beïnvloed door de milieuprestaties van het desbetreffende bedrijf[3]. Uit een ander onderzoek bleek dat producten die als duurzaam op de markt werden gebracht 2,7 keer sneller groeiden dan producten die dat niet waren[4].

Het is dan ook niet verrassend dat in 2022 96% van de toonaangevende bedrijven ter wereld rapporteerden over duurzaamheid, waaronder Axalta[5].

Fabien Boschetti, Sales Vice President van Axalta Refinish in EMEA, zegt: “Er is overtuigend bewijs, mocht dat zelfs nog nodig zijn, dat duurzaamheid niet langer een nietsbetekenend modewoord is, dat alleen maar gebruikt wordt om indruk te maken tijdens presentaties. Het is een tastbaar, betekenisvol en eerlijk gezegd essentieel element van een succesvolle bedrijfsstrategie. Bij Axalta hebben we, als wereldwijd bedrijf voor coatings, onze toewijding aan duurzaamheid altijd serieus genomen. We zijn onlangs door Newsweek uitgeroepen tot een van America’s Greenest Companies 2024. Onze voortdurende inzet stopt niet bij duurzame product- en technologie-innovatie, verantwoorde productie en ethische bedrijfsvoering. Wij kijken ook, niet onbelangrijk, naar wat wij op onze beurt kunnen doen om onze klanten te helpen hunduurzaamheidsdoelen te bereiken.”

Toewijding tot een duurzamere toekomst

Axalta Refinish heeft een groot portfolio van milieubewuste en duurzame producten, tools en hulpmiddelen die samenvallen onder: BELEAF. Dit heeft als doel de bedrijven van klanten te versterken voor een betere toekomst.

“We zijn gedreven om onze eigen impact op het milieu te verminderen, inclusief de belofte om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Slimmer zijn over wie we zijn en wat we creëren is ingebed in alles wat we doen. 80% van de nieuwe technologie en innovatie zal tegen 2023 een duurzaamheidsvoordeel hebben. Zoals onze gepatenteerde Fast Cure Low Energy-technologie, die zowel temperatuur als omgevingsvochtigheid gebruikt om het droogproces te versnellen. Het belangrijkste is dat dit de klant het vertrouwen geeft dat een partnerschap met Axalta Refinish de juiste en duurzame keuze is”, zegt Boschetti.

De weg vrijmaken

Schadeherstelbedrijven in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) worden geconfronteerd met een aantal steeds complexere uitdagingen: het verbeteren van hun kostenefficiëntie, het verminderen van hun impact op het milieu en het verbeteren van het gebruik van hulpbronnen.

“Axalta Refinish gelooft in het feit dat duurzaamheid niet alleen een doel is, maar ook een verantwoordelijkheid. We hebben een verantwoordelijkheid jegens onze klanten om oplossingen te bieden voor deze complexe uitdagingen via het uitgebreide portfolio van duurzame opties onder de paraplu van BELEAF”, zegt Boschetti.

Producten

Axalta heeft hoogwaardige producten ontwikkeld waarbij duurzaamheid centraal staat. Het Fast Cure Low Energy-systeem van Axalta, geleverd via de drie premiummerken Cromax, Spies Hecker en Standox, vermindert de uitstoot, het energieverbruik (elektriciteit tot 49% en gas tot 57%) en het materiaalverbruik tot wel 25%. De gepatenteerde technologie maakt gebruik van temperatuur en omgevingsvochtigheid om het droogproces te versnellen. Het halveert de procestijden zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Tools

Axalta heeft geïnvesteerd in geavanceerde hulpmiddelen en duurzame werkwijzen en heeft tegelijkertijd naar manieren gezocht om eigen milieuprestaties te verbeteren.

Boschetti zegt: “Van het optimaliseren van hulpmiddelen tot productontwerp: innovatie is onze partner in het streven naar duurzaamheid. Axalta Irus is een bijzonder goed voorbeeld. Het is het beste end-to-end, cloud-based digitale kleurbeheerproces welke we in 2023 hebben gelanceerd. Het is eenvoudigweg: scannen, matchen en mixen.”

Middelen

Klantbeleving vormt de basis van de activiteiten van Axalta Refinish.“Met een toonaangevend advies- en trainingsaanbod, zoals de onlangs gelanceerde Axalta Academy en het succesvolle Axalta Drivus, bieden we klanten elke dag middelen om processen te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen”, zegt Boschetti.

Pak de overwinningen

“Duurzaamheid is niet langer een kwestie van afvinken. Het vereist inzet, tijd en toewijding, zoals Axalta heeft gedaan met zijn BELEAF-portfolio. Het is makkelijk is om afgeleid te raken door alle negatieve aspecten, maar er zijn zeker ook positieve resultaten te behalen uit de mondiale initiatieven die de afgelopen jaren zijn opgezet. Zo zijn er bijvoorbeeld ruim twintig steden in de Carbon Neutral Cities Alliance, die ernaar streven de uitstoot van broeikasgassen met 80% te verminderen tegen 2050[6]. Dus zelfs als je als bedrijf maar kleine stappen richting duurzaamheid zet, is dat een positieve verschuiving naar een beter en duurzamer bedrijfsmodel”, besluit Boschetti.

 

[1] https://www.statista.com/statistics/1323546/major-global-sustainability-actions-by-companies/

[2] https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/consumers-care-about-sustainability-and-back-it-up-with-their-wallets

[3] https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumers-respond-to-waves-of-disruption/gcis-report-june-2022.pdf

[4] https://theroundup.org/environmentally-conscious-consumer-statistics/

[5] https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2022/09/survey-of-sustainability-reporting-2022/global-trends.html

[6] https://carbonneutralcities.org/cities/