1530W Cromax® Mixing Color Super Fine Aluminium


Skoncentrowany, wodorozcieńczalny pigment należący do systemu Cromax.

Product Features

  • Wyjątkowa trwałość koloru.

  • ‎Łatwa aplikacja mokro-na-mokro.

  • Regularnie aktualizowana baza danych obejmująca ponad 30 000 receptur dla kolorów solidowych,metalicznych oraz perłowych.

Article reference

1530W 0.50 LI

Material code

1250048195