WB2031 Cromax® Pro Basecoat Viscosity Balancer LH


Dodatek Cromax Pro Basecoat Viscosity Balancer LH WB2031 jest przeznaczony do stosowania z systemem Cromax Pro w warunkach o niskiej wilgotności.

Product Features

Article reference

WB2031 1.00 LI

Material code

1250096957