WB9908 Cromax® Pro Mixing Color Super Jet Black


Skoncentrowany wodorozcieńczalny pigment należący do systemu Cromax Pro.

Product Features

  • Doskonałe krycie połączone z wyjątkowo dokładnym dopasowaniem kolorystycznym.

  • Szybki i ekonomiczny w użyciu, pomaga zwiększyć przepustowość lakierni.

  • Wchodzi w skład kompleksowego systemu obejmującego pigmenty oraz żywice.

  • Szeroki zakres zastosowań.

  • Uniwersalny - może być stosowany w różnych warunkach klimatycznych oraz aplikowany różnymi technikami.

Article reference

Material code