WX1760 Chromalusion® WB Absolute Purpleen BC


ChromaLusion WB Absolute Purpleen BC WX1760 stanowi część serii ChromaLusion WB Basecoat Colours, która obejmuje zaawansowane wodorozcieńczalne pigmenty o specjalnych efektach i wielu różnych kolorach, które zmieniają barwę w zależności od źródła i kąta padającego światła oraz kształtu danego elementu.

Product Features

Article reference

WX1760 0.25 LI

Material code

1250085693