Vi vill bara göra dig uppmärksam på att vi inte är ansvariga över den information som du nu kommer att se. Vi syns snart.

Covid_1600x402

 

A MESSAGE FROM AXALTA CEO ROBERT BRYANT

 

Axaltas djupaste sympatier går till dem som drabbats av coronaviruset. Våra anställdas hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet, och vi är fast beslutna att följa de riktlinjer för verksamheten som fastställts av relevanta myndigheter i alla de länder vi verkar i. 

Grunden för vår verksamhet är fortsatt stark. Från tillverkningssynpunkt fortsätter vi att producera för att möta efterfrågan i hela världen. Vi har vidtagit åtgärder för att främja socialt avståndstagande och infört stränga hygienrutiner på plats och restriktioner för besök på våra anläggningar. 

Vi övervakar och hanterar aktivt utmaningar i leverantörskedjan, inklusive logistik. Det har hittills inte förekommit några betydande störningar. Vårt team fortsätter att mobilisera globalt och aktivt samordna med våra leverantörer för att identifiera och minska potentiella riskområden och hantera lager. 

Tack vare Axaltas arbete runt om i världen fortsätter vi att leverera den enastående service och de produkter som våra kunder förväntar sig av oss. Vi har anpassat oss till denna oöverträffade situationen och funnit innovativa sätt att hålla kontakten och tillhandahålla utbildning och teknisk support till kunder över hela världen.  

Vi har också varit aktiva i insatserna för lindring av coronaviruset. Flera av våra tillverkningsfabriker runt om i världen har skiftat till att producerar tusentals liter av handsprit till våra faciliteter och även skänkt till lokala sjukhus. Vi har också skickat välbehövlig personlig skyddsutrustning (PPE) till hälso- och sjukvårdspersonal globalt. Mer information om våra insatser för lindring av coronavirus och hur våra produkter hjälper kunderna finns i vår nyhetsrum.

Axalta kommer att fortsätta att aktivt hantera denna dynamiska situation. Vi ser framåt mot en återgång och till en mer normal arbetssituation, där vårt ledarskapsteam och alla våra anställda forsätter att arbeta säkert, betjäna våra kunder och stödja de samhällen där vi arbetar och lever i. 

sign

Robert Bryant


  

  • Skriv ut
  • Skriv ut som PDF
  • Print page to PDF