dcsimg

We willen u erop wijzen dat we niet verantwoordelijk zijn voor de informatie die volgt. We zien u graag terug.

You are at Cromax International

Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

CROMAX Country Sites
FIVE STAR

You are at Cromax International | Visit the Group Site axaltacoatingsystems.com

 • Contact
 • Wereldwijd Landselectie sluiten
 • Contact

PRIVACY STATEMENT

Axalta Coating Systems
PRIVACYVERKLARING
 

Axalta Coating Systems en haar dochterondernemingen hechten waarde aan privacy en willen u op de hoogte brengen van de manier waarop wij we gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Samen met het wereldwijd Gegevens Privacy Beleid van Axalta Coatings Systems beschrijft deze Privacyverklaring de werkwijzen van Axalta Coating Systems met betrekking tot de gegevens die wij verzamelen via de website of mobiele applicatie in het bezit van en beheerd door Axalta Coating Systems, waarvandaan u toegang hebt tot deze Privacyverklaring (respectievelijk de “Site” en de “App”), evenals offline waarbij informatieverstrekking wettelijk verplicht is.  Door Persoonsgegevens aan Axalta Coating Systems te verstrekken, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Indien u via de Site solliciteert, dan is op het gebruik door Axalta Coating Systems van uw Persoonsgegevens via het Career Center een andere privacymededeling van toepassing dan deze Privacyverklaring.

PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die Axalta Coating Systems verzamelt

“Persoonsgegevens” zijn gegevens waarmee u als persoon identificeerbaar bent, zoals:

 • Naam;
 • Postadres (ook factuur- en bezorgadressen);
 • Telefoon- of faxnummer;
 • E-mailadressen;
 • Nummer van creditcard en bankpas;
 • Fiscale nummers van toeleveranciers;
 • Nationale id-nummers zoals BSN of rijksregisternummer;
 • Financiële informatie bij het aanvragen van krediet;
 • Koopgeschiedenis.

Axalta Coating Systems verzamelt Persoonsgegevens als u deelneemt aan verschillende mogelijkheden die we aanbieden, bijvoorbeeld:

 • Als u een product of service aanvraagt of een verzoek doet.
 • Als u uw aankoop van een Axalta Coating Systems product registreert.
 • Als u een garantiebewijs indient.
 • Als u zich via de Site of App aanmeldt voor abonnementen, het technologieforum of andere communicatie.
 • Als u deelneemt aan een wedstrijd, promotie, sweepstake, enquête of andere actie.
 • Als u deelneemt in een blog of op een forum.
 • Als we marktonderzoek doen of u op een beurs of ander evenement ontmoeten.

We kunnen Persoonsgegevens die we van u verzamelen combineren met Persoonsgegevens die u op andere wijzen aan Axalta Coating Systems verstrekt, zoals productregistraties, informatieverzoeken of marketingevenementen. We gebruiken de gecombineerde Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring zolang deze informatie gecombineerd is.

Hoe wij Persoonsgegevens gebruiken

Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Reageren op uw vragen en voldoen aan uw verzoeken, bijvoorbeeld om u e-mailmeldingen te sturen.
 • U belangrijke informatie sturen met betrekking tot de Site of App, wijzigingen in voorwaarden, beleid en/of andere administratieve informatie van Axalta Coating Systems.
 • Uw aankoop voltooien en afhandelen, bijvoorbeeld uw betalingen verwerken, uw bestellingen afhandelen, met u communiceren over uw aankoop en u klantenservice bieden.
 • U marketingcommunicatie sturen die wij voor u van belang achten, waaronder informatie over beurzen.
 • Uw ervaring op de Site personaliseren door op u gerichte presentaties van producten en aanbiedingen te bieden.
 • U laten deelnemen aan sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties en deze activiteiten beheren.  Sommige van deze activiteiten hebben aanvullende regels, die extra informatie kunnen bevatten over het gebruik en bekendmaken van Persoonsgegevens; we raden u aan deze regels zorgvuldig na te lezen.
 • U in staat stellen een vriend berichten te sturen via de Site of App. Als u gebruik maakt van deze functionaliteit, meldt u daarmee aan Axalta Coating Systems dat u gerechtigd bent om de naam en het e-mailadres van uw vriend te gebruiken en aan Axalta Coating Systems bekend te maken.
 • U met anderen laten communiceren via de Site of App (bijvoorbeeld via een blog, prikbord, berichtenfunctionaliteit, chatfunctionaliteit, profiel of andere sociale media). 
 • U in staat stellen zich te registreren en deel te nemen aan technologiefora en andere evenementen bij Axalta Coating Systems.
 • Zakelijke activiteiten van Axalta Coating Systems mogelijk maken, zoals gegevensanalyse, controles, onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van de website van Axalta Coating Systems, het verbeteren van de dienstverlening van Axalta Coating Systems, het ontwikkelen van marketingevenementen, het identificeren van gebruikstrends en het vaststellen van de effectiviteit van promotiecampagnes van Axalta Coating Systems.
 • Voor zover wij dit noodzakelijk of passend achten: (a) onder van toepassing zijnde wetgeving, inclusief de wetgeving buiten uw land of verblijfplaats; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) in reactie op verzoeken van overheidsinstanties, inclusief de overheidsinstanties buiten uw land of verblijfplaats; (d) voor het handhaven van voorwaarden van Axalta Coating Systems; (e) ter bescherming van activiteiten van Axalta Coating Systems; (f) ter bescherming van rechten, privacy, veiligheid of eigendom van Axalta Coating Systems, u en anderen (g) om het Axalta Coating Systems mogelijk te maken  beschikbare remedies te zoeken of op te lopen schade te beperken.

Hoe Persoonsgegevens worden verstrekt

Uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt:

 • Binnen de Axalta Coating Systems Group of Companies voor de beschreven doelen in deze Privacyverklaring. Axalta Coating Systems and Company en de lokale dochterondernemingen waarmee u communiceert zijn samen verantwoordelijk voor het beheer van de gezamelijk gebruikte Persoonsgegevens.
 • Voor derden die Axalta Coating Systems diensten verlenen, zoals webhosting, gegevensanalyse, betalingsverwerkingen, orderafhandeling, productdistributie, het verschaffen van infrastructuur, IT-diensten, klantenservice, e-mailservices, creditcardverwerking, accountancy en andere soortgelijke diensten die Axalta Coating Systems in staat stellen diensten te kunnen verlenen.
 • Aan derden zoals agenten en distributeurs die de verkoop en distributie van producten en diensten van Axalta Coating Systems mogelijk maken, waaronder marketingcommunicatie.
 • Aan derden die sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promotie sponsoren.
 • Voor identificatie van uzelf voor anderen aan wie u berichten stuurt via de Site.
 • Aan een derde in geval van reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, eender welke wijze van overdracht van alle of een deel van de activiteiten, kapitaal of aandelen van Axalta Coating Systems (onder andere met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures).
 • Voor zover wij dit noodzakelijk of passend achten : (a) onder van toepassing zijnde wetgeving, waaronder wetgeving buiten uw land of verblijfplaats ; (b) om te voldoen aan juridische procedures; (c) in reactie op verzoeken van overheidsinstanties, inclusief de overheidsinstanties buiten uw land of verblijfplaats; (d) voor het handhaven van voorwaarden van Axalta Coating Systems; (e) ter bescherming van activiteiten van Axalta Coating Systems; (f) ter bescherming van rechten, privacy, veiligheid of eigendom van Axalta Coating Systems, u en anderen (g) om het Axalta Coating Systems mogelijk te maken  beschikbare remedies te zoeken of op te lopen schade te beperken.
 • Door u, wanneer u deelneemt in functionaliteiten van een Site of App van Axalta Coating Systems, waarmee u kunt communiceren met Axalta Coating Systems en anderen (bijvoorbeeld een blog, prikbord, berichtenfunctionaliteit, chatfunctionaliteit, profiel of andere sociale media).  Als u deze functies gebruikt dient u zich ervan bewust te zijn dat gegevens en informatie die u deelt, waaronder uw naam, locatie en e-mail adres, beschikbaar kan worden voor anderen.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens en informatie die u via deze functies deelt en raden het delen van bijzondere Pesoonsgegevevens (zoals informatie over gezondheid of creditcardgegevens) via deze functies sterk af.  Als u deze functies gebruikt kunnen uw Persoonsgegevens op de Site of App blijven staan, zelfs nadat u het gebruik van de Site of App stopt.

NIET-Persoonlijke Informatie
Niet-Persoonlijke Informatie die we verzamelen.

“Niet-Persoonlijke Informatie” is elke informatie die uw persoonlijke identiteit niet onthult, zoals:

 • Browser gegevens;
 • Informatie verzameld door cookies, pixel tags en andere technologieën;
 • Demografische informatie en andere informatie die u geeft;
 • Samengestelde informatie.

Hoe wij Niet-Persoonlijke Informatie verzamelen

Axalta Coating Systems en derden die aan Axalta Coating Systems diensten verlenen kunnen op verschillende manieren Niet-Persoonlijke Informatie verzamelen, waaronder:

 • Via uw browser: Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers, zoals uw MAC (Media Access Control)-adres, computertype (Windows of Macintosh), beeldschermresolutie, de versie van uw besturingssysteem en type en versie van uw internetbrowser.
 • Gebruik van cookies: Cookies laten een webserver gegevens overdragen naar een computer voor het bijhouden van informatie en andere doeleinden. Wij gebruiken cookies en andere technologie onder andere om u beter van dienst te kunnen zijn met beter aangepaste informatie, om uw toegang tot en gebruik van de Site blijvend mogelijk te kunnen maken en om u persoonlijke marketing te sturen. Als u niet wilt dat informatie wordt verzameld met behulp van cookies is er een eenvoudige procedure in de meeste browsers waarmee u het gebruik van cookies kunt uitschakelen. Sommige functies van de Site werken mogelijk niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt. Bezoek http://www.allaboutcookies.org/ om meer te weten te komen over cookies.
 • Gebruik van pixel tags, web beacons, clear GIFs of soortgelijke technologie: Deze kunnen worden gebruikt met sommige pagina's van de Site en e-mailberichten met html-opmaak om, onder andere, de acties van Site-gebruikers en e-mailontvangers na te gaan, het succes van marketing van Axalta Coating Systems te meten en statistieken op te bouwen over gebruik van de Site en beoordeling van gebruikers.
 • Van u: Informatie zoals uw locatie, maar ook andere informatie zoals uw voorkeurscommunicatiemiddel, wordt verzameld als u deze informatie vrijwillig verstrekt. Tenzij deze informatie wordt gecombineerd met Persoonsgegevens, identificeert deze informatie u of een andere gebruiker van de Site of App niet.
 • Door informatie samen te stellen: Samengestelde Persoonlijke Informatie identificeert u of een andere gebruiker van de Site of App niet. We kunnen bijvoorbeeld Persoonlijke Informatie gebruiken om het percentage Axalta Coating Systems gebruikers met een specifiek netnummer te berekenen.

Hoe we Niet-Persoonlijke Informatie gebruiken en openbaar maken

Omdat Niet-Persoonlijke Informatie u niet persoonlijk identificeert, kunnen we Niet-Persoonlijke Informatie voor elk doel gebruiken en openbaar maken. In sommige gevallen kunnen we Niet-Persoonlijke Informatie met Persoonlijke Informatie combineren (bijvoorbeeld uw naam en uw geografische locatie).

Als we Niet-Persoonlijke Informatie combineren met Persoonsgegevens, bijvoorbeeld als we informatie die u bij registratie verstrekt combineren met Niet-Persoonlijke Informatie om u te kunnen voorzien van gerichte gepersonaliseerde marketing, wordt de gecombineerde informatie door Axalta Coating Systems behandeld als Persoonsgegevens.

IP-ADRESSEN

Uw “IP-adres” is een nummer dat automatisch door uw internetserviceprovider (ISP) wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt.

Hoe we IP-adressen verzamelen

Een IP-adres wordt geïdentificeerd en automatisch gelogd in logbestanden op de Axalta Coating Systems server als een gebruiker de Site bezoekt, samen met de duur van het bezoek en de bezochte pagina('s). Het verzamelen van IP-adressen is op internet een standaard gebruik en wordt door veel websites automatisch gedaan.

Hoe worden IP-adressen bij Axalta Coating Systems gebruikt en openbaar gemaakt?

Axalta Coating Systems gebruikt IP-adressen voor doelen zoals het berekenen van Site-gebruik, vaststellen van serverproblemen, bijhouden van de Site en weergeven van content die is aangepast op uw land. We kunnen ook IP-adressen gebruiken en openbaar maken voor alle doelen waarvoor we Persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken. We behandelen IP-adressen, serverlogbestanden en gerelateerde informatie als Niet-Persoonlijke Informatie, behalve als de van toepassing zijnde wetgeving anders vereist.

INTERNETRECLAME

Axalta Coating Systems en derden die diensten verlenen gebruiken cookies, pixel tags, web beacons, clear GIF's of soortgelijke technologie om de acties van Site-gebruikers en e-mailontvangers tussen niet-gerelateerde bedrijfswebsites bij te houden om uw ervaring op de Site te personaliseren door advertenties te tonen die relevanter zijn voor u. We gebruiken bijvoorbeeld derden die diensten verlenen om producten en aanbiedingen te presenteren die zijn aangepast op de voorkeuren en interesses die na verloop van tijd voortkomen uit uw online activiteit.

SITES VAN DERDEN

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor,

de privacy-, informatie- of andere activiteiten van derden, waaronder websites beheert door derden waarnaar wordt gelinkt vanaf de Site of vanuit de App. De opname van een link op de Site of in de App betekent niet dat de website waarnaar gelinkt wordt is goedgekeurd door Axalta Coating Systems.

Reclame van derden

Axalta Coating Systems kan gebruik maken van de diensten van derden voor het maken van reclame op een Site van Axalta Coating Systems. Merk op dat deze bedrijven informatie over uw bezoek aan deze Site kunnen gebruiken om reclame te maken voor goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn. Bij het maken van reclame op deze Site kunnen deze bedrijven een unieke cookie in uw browser plaatsen of herkennen. Als u hier meer informatie over wilt en wilt weten wat uw opties zijn als u er niet mee instemt dat deze bedrijven uw informatie gebruiken, bezoek dan  http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

Beveiliging

Axalta Coating Systems gebruikt redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen ter bescherming van Persoonsgegevens waarover Axalta Coating Systems controle heeft. Helaas is geen enkele gegevensoverdracht of gegevensopslag via internet gegarandeerd 100% veilig. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw communicatie met Axalta Coating Systems niet meer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een van uw accounts binnen Axalta Coating Systems aangetast kan zijn), breng Axalta Coating Systems dan onmiddellijk op de hoogte van het probleem door contact op te nemen met Axalta Coating Systems in overeenstemming met de sectie Contact opnemen met Axalta Coating Systems hieronder.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes met betrekking tot het gebruik en de vestrekking van uw Persoonsgegevens door Axalta Coating Systems.

Axalta Coating Systems geeft u veel opties met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens door Axalta Coating Systems voor marketingdoeleinden. Door contact op te nemen met Axalta kunt u aangeven dat u in de toekomst geen elektronische marketingberichten van Axalta Coating Systems wilt ontvangen; en verzoeken uw Persoonsgegevens niet te verstrekken voor marketingdoeleinden van derden die geen deel uitmaken van Axalta Coating Systems.

We proberen aan uw verzoek(en) te voldoen zodra dat redelijkerwijs uitvoerbaar is. Merk op dat als u zich afmeldt zoals hierboven beschreven, wij uw Persoonsgegevens niet kunnen verwijderen uit de databases van derden die geen deel uitmaken van Axalta Coating Systems, indien Axalta Coating Systems uw Persoonsgegevens reeds heeft verstrekt (d.w.z. aan wie we uw Persoonsgegevens al hebben gegeven op het moment waarop we uw verzoek tot afmelding implementeren). Merk ook op dat als u zich afmeldt voor deze marketing-gerelateerde berichten van Axalta Coating Systems, we u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen, en dat u zich voor deze administratieve berichten niet kunt afmelden.

Hoe u uw Persoonsgegevens kunt inzien, corrigeren en verwijderen

Als u het gebruik door Axalta Coating Systems van uw eerder gegeven Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken, verwijderen of anderszins beperken, dan kunt u contact opnemen met het Axalta.

Maak in uw verzoek duidelijk welke informatie u wilt corrigeren, of u uw Persoonsgegevens wilt verwijderen uit de Axalta Coating Systems-database of welke andere beperkingen u wilt instellen op uw Persoonsgegevens. We proberen aan uw verzoek te voldoen zodra dat redelijkerwijs uitvoerbaar is.

BEWAARPERIODE

We bewaren uw Persoonsgegevens voor de duur die nodig is om de doelen te behalen die in deze Privacyverklaring worden beschreven, tenzij wettelijk een langere bewaarperiode vereist is of is toegestaan.

Gebruik van de Site door kinderen

Axalta Coating Systems hecht waarde aan de privacy van kinderen. We moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol aan te nemen inzake de online activiteiten van hun kinderen. De Site en App van Axalta Coating Systems zijn niet gericht op kinderen onder de veertien (14) jaar oud en Axalta Coating Systems verzamelt niet bewust informatie van kinderen met als doel producten of diensten te verkopen. Axalta Coating Systems neemt deel aan geselecteerde onderwijsprogramma's voor wetenschap en milieubewustzijn, ter ondersteuning van scholen en gemeenschappen.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij faciliteiten hebben of waar we een serviceprovider hebben en middels uw gebruik van de Site of App van Axalta Coating Systems geeft u toestemming om informatie naar buiten uw land of verblijfplaats over te dragen, waaronder naar de Verenigde Staten, waar andere wetgeving voor gegevensbescherming kan gelden dan in uw eigen land.

Bijzondere persoonsgegevens

We vragen u geen gevoelige Bijzondere Persoonsgegevens (bijvoorbeeld informatie op het gebied van raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religie of andere geloofsovertuigingen, criminele achtergrond of lidmaatschap van vakbonden) aan Axalta Coating Systems te verzenden of verstrekken op of via de Site of App of op andere wijze.

UPDATES VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

We kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. Bekijk de legenda Laatst bijgewerkt boven aan deze pagina om te zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring worden effectief als we de bijgewerkte Privacyverklaring op de Site of App plaatsen. Als u de Site of App na deze wijzigingen gebruikt, gaat u akkoord met de bijgewerkte Privacyverklaring.

CONTACT OPNEMEN MET Axalta Coating Systems

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met Axalta.

Axalta Coating Systems
Global Information Privacy Policy

This policy defines the commitment of Axalta to protect the privacy of personal information that is collected or used by Axalta in the course of conducting Axalta business. The scope of this Policy includes the collection and use of employee, customer, supplier and other third party personal information. On a global basis, Axalta will, and will cause its affiliates to, establish and maintain business procedures that are consistent with this policy.

We respect the privacy rights of individuals.

Axalta takes privacy seriously and is committed to complying with all legal requirements regarding the privacy of personal information. Axalta will, from time to time, review its personal information collection, use, and disclosure practices in order to assure compliance with laws and regulations.

We give notice of Personal Information collection.

Axalta will give notice when personal information is collected consistently with applicable law.  All notices will explain the need for the information and describe how the information will be used.

We get explicit consent for sensitive information/opt-in

To the extent required by applicable law; Axalta will maintain procedures to assure that sensitive information is collected with explicit consent.

We process and distribute information consistent with notice.

Axalta will collect and use personal information consistent with the notices that have been provided. However, Axalta may decide to remove identifiable features from collected personal information and the resulting information may then be used for statistical, historic, scientific or other purposes, consistent with applicable law.

We provide information security.

Axalta will use commercially reasonable efforts to maintain the security of personal information, and protect the integrity of such information.

We provide individuals a way to access and correct their information.

Axalta will maintain commercially reasonable procedures consistent with applicable law for individuals to gain access to their collected personal information and, when appropriate, correct any information that is inaccurate or incomplete, or have their personal information deleted.

We require others who process Axalta data to comply with applicable law.

Axalta will require others who acquire or provide personal information from or to Axalta, including those engaged to provide support services, to appropriately protect personal information.

We provide a way to process complaints.

Axalta will publish the procedures for responding to complaints regarding potential deviations from its established procedures for protecting personal information.

We will disclose Personal Information when required by Law or court order.

Axalta will as permitted or required by law or court order, collect, use, transfer and/or disclose personal information pursuant to procedures that do not require giving notice (for example, in connection with law enforcement investigations).

We will align our Human Resource processes with the Axalta policy.

Axalta will align its Human Resources processes, policies, practices, and guidelines to comply with this Policy.

We retain the flexibility to change this policy.

Axalta reserves the right to modify and update this policy or its related business practices at any time. 

If you are concerned about our use of your Personal Information, please contact us at the Axalta, with the subject line, "Axalta Privacy."

Rev. April 27, 2017

 • Afdrukken
 • PDF maken
 • Print page to PDF