Zasady Ochrony Prywatności


Global Privacy Statements

Main

Ostatnia modyfikacja: 14 czerwca 2022 roku

Firma Axalta GmbH w imieniu własnym oraz jednostek stowarzyszonych z siedzibami na terenie Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Norwegii, Polski, Portugalii, Rosji, Południowej Afryki, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Holandii, Turcji i Zjednoczonego Królestwa. Firma Axalta gromadzi, przechowuje, udostępnia, wykorzystuje i w inny sposób przetwarza informacje pochodzące od i dotyczące podmiotów odwiedzających niniejszą witrynę internetową, klientów oraz sprzedawców korzystających z niniejszej witryny internetowej oraz podmiotów uczestniczących w naszych działaniach biznesowych prowadzonych w trybie offline. Niniejsza Informacja nie ma zastosowania do danych gromadzonych, przechowywanych, ujawnianych ani przekazywanych za pośrednictwem stron internetowych podmiotów zewnętrznych. Niniejsza Informacja może być okresowo aktualizowana.

Na potrzeby zachowania zgodności z przepisami obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych Axalta jest administratorem wszelkich danych osobowych zgromadzonych od Państwa za pośrednictwem witryny internetowej albo w inny sposób w celu nawiązania i rozwoju współpracy z Państwem. Na potrzeby niniejszej Informacji pojęcie dane osobowe oznacza wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej albo możliwej do zidentyfikowania osoby, a w jurysdykcjach, w których ma to zastosowanie, możliwej do zidentyfikowania i istniejącej osoby prawnej.

Spis treści

Dane, które gromadzimy automatycznie.

Uzyskiwane od Państwa dane

Dane analityczne w witrynie internetowej

Pliki cookie

Wykorzystywanie danych osobowych

Ujawnianie danych osobowych

Dzieci

Marketing

Bezpieczeństwo

Przechowywanie Danych osobowych

Łącza zewnętrzne

Przysługujące Państwu prawa

Zmiany w niniejszej Informacji

Dane kontaktowe

Dane, które gromadzimy automatycznie.

Gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową, nasz serwer automatycznie gromadzi określone informacje wygenerowane przez przeglądarkę albo urządzenie, które w pewnych przypadkach mogą stanowić dane osobowe, w tym w szczególności:

 • domenę;
 • adres IP;
 • datę, godzinę i czas trwania odwiedzin w witrynie;
 • rodzaj przeglądarki;
 • system operacyjny;
 • odwiedzane strony;
 • inne informacje dotyczące Państwa komputera albo urządzenia;
 • ruch w Internecie;
 • zachowania użytkownika (np. , sposób interakcji z witryną internetową).

Nie wykorzystujemy tych automatycznie gromadzonych informacji w celu podjęcia próby ustalenia Państwa dokładnej tożsamości ani nie wiążemy ich z przekazanymi dobrowolnie informacjami określonymi poniżej.

Uzyskiwane od Państwa dane

By umożliwić uzyskanie dostępu do określonych części witryny internetowej albo korzystanie z nich, udostępnić wszystkie funkcje witryny internetowej albo w inny sposób nawiązać z nami współpracę albo dążyć do jej nawiązania mogą Państwo zostać poproszeni o przekazanie nam określonych danych osobowych w następujący sposób:

 • poprzez wypełnienie formularzy (na przykład formularza do kontaktu) w naszej witrynie internetowej albo podczas targów albo w innym miejscu, w którym prowadzimy działalność;
 • poprzez wypełnienie ankiety, przesłanie żądania, zadanie zapytania, rejestracji w naszej witrynie internetowej lub złożenie zamówienia;
 • poprzez pobranie dokumentacji z naszej witryny internetowej;
 • poprzez subskrypcję newslettera albo innych wiadomości;
 • w ramach komunikacji telefonicznej, elektronicznej albo prowadzonej w inny sposób z wykorzystaniem naszych danych kontaktowych; albo

Zazwyczaj przekazywane nam dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, powiązania służbowe, adres służbowy, numer telefonu oraz adres e-mail, a także wszelkie dane osobowe wymagane w celu udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania albo reklamacje.  W przypadku ubiegania się o pracę, praktyki albo staż zostaną Państwo poproszeni o przekazanie określonych dodatkowych informacji, na przykład dotyczących wykształcenia, historii zatrudnienia i uprawnień do pracy zgodnie z odnośną informacją o ochronie prywatności przeznaczoną dla kandydatów do pracy.

Powiadomimy Państwa, jeśli dane osobowe będą wymagane w celu zawarcia umowy z Państwem (na przykład w przypadku planowanego zawarcia umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług) albo w celu wykonywania umowy (na przykład w celu świadczenia zamówionych usług). Nieprzekazanie jakichkolwiek informacji lub cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody może skutkować brakiem możliwości świadczenia zamówionych usług, dostarczenia zamówionych produktów lub rozpatrzenia podania o pracę.

Śledzenie / dane analityczne

Wykorzystujemy oprogramowanie do śledzenia aktywności w Internecie i jej analizy w celu określenia częstotliwości korzystania z naszej witryny internetowej oraz liczby osób ją odwiedzających. W tym kontekście nie gromadzimy żadnych danych osobowych, na podstawie których moglibyśmy ustalić Państwa tożsamość. Przetwarzane będą jedynie adresy IP wykorzystywane przez Państwa, gdy odwiedzają Państwo naszą witrynę internetową. Dane te będą wykorzystywane w całej grupie wyłącznie w zagregowanej formie zbiorczej do celów statystycznych i dalszego udoskonalania naszych witryn, jeśli jest to dozwolone przez prawo.

Nasze oprogramowanie do śledzenia i analizy aktywności w Internecie jest obsługiwane przez usługodawcę zewnętrznego – Webtrekk GmbH, Berlin, Niemcy – na podstawie umowy zawartej z Axalta, LLC obowiązującej we wszystkich spółkach należących do Grupy Axalta.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec gromadzenia i wykorzystywania wyżej wymienionych informacji do celów statystycznych i dalszego udoskonalania naszych witryn internetowych w dowolnym momencie

·         wyłączając ustawienia śledzenia użytkowników w swojej przeglądarce albo

·         korzystając z mechanizmu Webtrekk GmbH umożliwiającego rezygnację, dostępnegotutaj

Zakładki do mediów społecznościowych

Ta witryna internetowa zawiera wtyczki „AddThis”, które umożliwiają udostępnianie określonych treści witryny internetowej za pośrednictwem wielu mediów społecznościowych albo innych witryn internetowych. Usługa AddThis wykorzystuje Pliki cookie (patrz poniżej) i gromadzi określone informacje (np. czas korzystania z wtyczki AddThis albo preferencje językowe w przeglądarce), które są przetwarzane przez AddThis, LLC w Stanach Zjednoczonych. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych i informacji przez AddThis, LLC, można znaleźć pod adresem www.addthis.com/privacy. Firma Axalta nie gromadzi, nie przetwarza ani nie wykorzystuje tych informacji.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec gromadzenia i wykorzystywania wyżej wymienionych informacji przez AddThis, LLC, korzystając z mechanizmu umożliwiającego rezygnację, dostępnego tutaj.

Obaj nasi dostawcy zewnętrzni współpracują z nami na podstawie umowy zawartej z Axalta, LLC obowiązującej we wszystkich spółkach należących do Grupy Axalta. Ich oprogramowanie do śledzenia i analizy aktywności w Internecie wykorzystuje tak zwane analityczne pliki cookie, które będziemy wykorzystywać wyłącznie za Państwa zgodą (więcej informacji dotyczących analitycznych pliki cookie zawiera część poświęcona plikom cookie poniżej).

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki, które umożliwiają nam przechowywanie osobistych informacji dotyczących Państwa komputera albo innego urządzenia, które wykorzystują Państwo do uzyskania dostępu do naszej witryny internetowej. Pliki cookie umożliwiają na przykład określenie częstotliwości korzystania z naszej witryny internetowej oraz liczby osób ją odwiedzających, a także dostosowanie do Państwa naszych usług w taki sposób, by były dla Państwa jak najbardziej komfortowe w użyciu i wydajne.

Typy plików cookie. Pliki cookie sesji są przechowywane tylko tymczasowo podczas przeglądania i usuwane z urządzenia osoby odwiedzającej po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie są zapisywane w pamięci urządzenia na stały i z góry określony przedział czasu (zazwyczaj na kilka miesięcy) i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Stałe pliki cookie są używane, gdy istnieje potrzeba rozpoznania urządzenia przez dłużej niż jedną sesję przeglądania.

Pliki cookie pierwszej strony są instalowane przez witrynę internetową i mogą być odczytywane tylko przez tę witrynę. Pliki cookie strony trzeciej nie są instalowane przez witrynę internetową, ale przez inny podmiot. Na przykład reklamodawcy i inne strony trzecie mogą używać swoich własnych plików cookie, gdy klikają Państwo reklamę lub łącze w naszej witrynie internetowej. Także my możemy powierzyć podmiotowi zewnętrznemu zajmującemu się analizą zainstalowanie jego własnych plików cookie w celu realizacji tej usługi.

Pliki cookie mogą być podzielone na następujące rodzaje:

Niezbędne pliki cookie to pliki cookie niezbędne do działania naszej witryny internetowej, na przykład zapewniające bezpieczeństwo. Inne niezbędne pliki cookie umożliwiają nam obsługę funkcji lub usług, na które świadomie wyraziliście Państwo zgodę. Te pliki cookie nie wymagają udzielenia zgody i nie mogą być wyłączone (jednakże w niektórych przypadkach możecie Państwo zmienić swoje ustawienia). Możecie Państwo tak skonfigurować ustawienia przeglądarki, aby zablokować te pliki cookie lub otrzymywać powiadomienia o ich obecności, ale zablokowanie plików cookie tego typu może zakłócić działanie niektórych obszarów naszej witryny internetowej.

Funkcjonalne pliki cookie służą do obsługi określonych funkcji dzięki zapamiętywaniu Państwa wyborów i ustawień dotyczących naszych usług, zachowywaniu preferencji na przestrzeni czasu i rozpoznawaniu Państwa ponownych wizyt w naszej witrynie internetowej, abyśmy mogli nieustannie podnosić jakość korzystania z naszej witryny internetowej. Będziemy zapisywać i wykorzystywać funkcjonalne pliki cookie na Państwa urządzeniu wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody na zapisywanie i wykorzystywanie. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na tego typu pliki cookie, nie będziemy mogli zapewnić Państwu możliwości korzystania z określonych funkcji.

Analityczne pliki cookie umożliwiają nam analizowanie wykorzystania witryny internetowej i lepsze zrozumienie w jaki sposób odwiedzający z niej korzystają. Te pliki cookie rozpoznają i gromadzą informacje o liczbie odwiedzających, przeglądanych stronach, czasie poświęconym na przeglądanie określonych stron i sposobach poruszania się po naszej witrynie internetowej. Pomaga nam to udoskonalać działanie naszej witryny internetowej, na przykład poprzez ułatwienie odwiedzającym znalezienia interesujących ich materiałów. Będziemy zapisywać i wykorzystywać analityczne pliki cookie na Państwa urządzeniu wyłącznie po wyrażeniu przez Państwa zgody na zapisywanie i wykorzystywanie. Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody na tego typu pliki cookie, nie będziemy mogli udoskonalać naszej witryny internetowej na podstawie informacji zgromadzonych podczas Państwa wizyty.

W związku z pewnymi funkcjami określonymi powyżej w naszych witrynach internetowych wykorzystujemy wymienione poniżej pliki cookie.

Rodzaj plików cookie

Imię i nazwisko

Cel

    Czas aktywności

Niezbędne pliki cookie

.auth.axaltacs.com

Ten plik cookie jest niezbędny do zapewnienia podstawowych funkcji strony, takich jak zapamiętywanie statusu logowania. Umożliwia automatyczne zalogowanie się do usługi Axalta po uprzedniej rejestracji.

  usunięcie nastąpi po  

  sesji

Funkcjonalne pliki cookie

.axaltacs.com,

.axalta.com,

.standox.com, .spieshecker.com, .cromax.com

Te pliki cookie umożliwiają Axalta zapamiętanie Państwa wyborów takich jak język albo region, w którym się Państwo znajdują oraz udostępnienie ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Gromadzone przez te pliki cookie informacje mogą zostać zanonimizowane i nie mogą śledzić Państwa aktywności w innych witrynach internetowych.

    12 miesięcy

Analityczne pliki cookie

.addthis.com

Ten plik cookie wykorzystywany jest w celu zagregowania danych, co umożliwia sporządzanie raportów dla witryn internetowych korzystających z usługi AddThis. AddThis dostarcza dane analityczne, by pomóc firmie Axalta lepiej poznać osoby odwiedzające jej witrynę. AddThis wykorzystuje na przykład losowo wygenerowane identyfikatory, przypisane do każdej przeglądarki internetowej, do powiadamiania wydawcy witryny internetowej o liczbie osób udostępniających jej treści. Wykorzystywane są również zagregowane dane dotyczące przeglądania w celu powiadomienia wydawcy witryny internetowej o tym, czy odwiedzający prawdopodobnie udostępnią jej treści swoim znajomym.

    13 miesięcy

Analityczne pliki cookie

.statse.webtrekklive.com, .webtrekk.com

System analityczny Axalta korzysta z plików cookie w celu gromadzenia informacji dotyczących aktywności osób odwiedzających witrynę internetową i korzystających z innych usług internetowych Axalta. Gromadzone dane są przekazywane Webtrekk – naszemu partnerowi ds. analizy – w celu przeprowadzenia analizy i sporządzania raportów. Axalta wykorzystuje te informacje w celu doskonalenia usług oferowanych jej użytkownikom. Dane są wykorzystywane tylko w formie zagregowanej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj

 

    6 miesięcy

 

Zawartość pliku cookie ogranicza się do numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP albo inne informacje dotyczące Państwa prawdziwej tożsamości są gromadzone tylko w zakresie niezbędnym dla działania funkcyjnych plików cookie (tj. w związku z funkcją logowania).

Zarządzanie plikami cookie i cofanie zgody

Zarządzanie plikami cookie i cofanie zgody. Uzyskamy Państwa zgodę na używanie plików cookie i innych narzędzi do śledzenia na tej witrynie internetowej przy Państwa pierwszej wizycie w witrynie internetowej oraz po wprowadzeniu nowych plików cookie do witryny internetowej, jeśli nie będą to niezbędne pliki cookie, których używanie nie wymaga Państwa zgody. Po otwarciu witryny internetowej pokaże się wyskakujące okno z informacją o używaniu takich plików cookie. Możecie Państwo wyrazić zgodę, klikając „Zgoda”, lub nie wyrazić zgody na używanie plików cookie (za wyjątkiem niezbędnych plików cookie), klikając „Odrzuć”. Możecie Państwo również kliknąć łącze do menedżera plików cookie, aby przejść do Platformy zarządzania zgodami i wybrać poszczególne kategorie plików cookie, które chcecie Państwo zaakceptować lub odrzucić.

Zgodę możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody będzie ważne od chwili wykonania tej operacji.

W przypadku odrzucenia plików cookie nie zainstalujemy plików cookie na Państwa urządzeniu, za wyjątkiem niezbędnych plików cookie oraz pliku cookie z informacją, że nie wyrażacie Państwo zgody na instalowanie plików cookie przy odwiedzaniu tej witryny internetowej.

Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na instalację plików cookie, ale chcecie ją Państwo wycofać (wycofanie zgody będzie ważne od chwili wykonania tej operacji), możecie Państwo usunąć pliki cookie z pamięci przeglądarki internetowej. Wtedy po otwarciu witryny internetowej ponownie pojawi się okno z informacją o plikach cookie i łączem do menedżera plików cookie.

Możecie Państwo odrzucić pliki cookie ustawiając w przeglądarce internetowej opcję odrzucania plików cookie. Przebieg tej procedury zależy od używanej przeglądarki internetowej. Wybranie opcji odrzucania plików cookie wymusi odrzucanie nowych plików cookie przez przeglądarkę oraz (w zależności od poziomu zaawansowania oprogramowania przeglądarki) umożliwi decydowanie o zaakceptowaniu lub odrzuceniu każdego nowego pliku cookie na różne sposoby. Możecie Państwo także usunąć wszystkie pliki cookie zainstalowane obecnie w pamięci urządzenia. Jednakże w takim przypadku przy każdym otwarciu tej witryny internetowej będziecie Państwo zmuszenie ręcznie ustawić niektóre preferencje. Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień powiązanych z plikami cookie, zazwyczaj po przejściu do menu „opcje” lub „preferencje” przeglądarki. Więcej szczegółowych informacji można uzyskać po przejściu do opcji „Pomoc” przeglądarki.

(i) Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer

(ii) Ustawienia plików cookie w przeglądarce Microsoft Edge

(ii) Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox

(iii) Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome

(iv) Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari i iOS.

Jeśli zdecydujecie Państwo nie używać narzędzia do ustawiania preferencji związanych z plikami cookie, ale sterować ustawieniami plików cookie z poziomu przeglądarki, prosimy pamiętać o konieczności zmiany ustawień każdej przeglądarki na każdym używanym urządzeniu.

Zablokowanie wszystkich plików cookie (w tym niezbędnych plików cookie) będzie mieć negatywny wpływ na działanie wielu witryn internetowych, w tym także naszej. Zablokowanie niezbędnych plików cookie uniemożliwi korzystanie z wszystkich funkcji witryny internetowej. Możecie Państwo także usunąć pliki cookie zapisane dotychczas w pamięci Państwa komputera. Jednakże usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na działanie wielu witryn internetowych, w tym także naszej.

Więcej informacji o plikach cookie zawiera www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org.

Wykorzystywanie danych osobowych

Poniżej opisujemy cele, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe.  Dodatkowe szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych mogą zostać przekazane w osobnej informacji albo umowie.

Całość przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych jest uzasadniona „podstawą prawną” ich przetwarzania. Ponadto przetwarzanie danych osobowych podlegających szczególnej ochronie (określanych także mianem specjalnych danych osobowych) wymaga spełnienia dodatkowych warunków (lub uzasadnienia). W większości przypadków przetwarzanie będzie przebiegać w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

 • Realizacja umowy: przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy albo podjęcia czynności, by zawrzeć z Państwem umowę na Państwa żądanie, na przykład w celu realizacji zamówienia, rozpatrzenia podania o pracę albo przekazania informacji dotyczących produktów na żądanie;
 • Obowiązek prawny: przetwarzanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, obowiązującego na terenie EOG, Wielkiej Brytanii, Południowej Afryki, Rosji lub Turcji, obejmującego prowadzenie dokumentacji księgowej albo w celu weryfikacji kryteriów kwalifikacyjnych do zatrudnienia;
 • Uzasadnione interesy: posiadamy prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, wobec których żadne Państwa interesy i prawa podstawowe nie mają charakteru nadrzędnego; lub
 • Zgoda: wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe do następujących celów, w oparciu o podstawy prawne wymienione poniżej:

 • Realizacja umowy: świadczenia Państwu wszelkich usług albo dostarczenia produktów zgodnie z zawartą umową;
 • Realizacja umowy: administrowania i zarządzania realizacją zakupów albo umów sprzedaży zawartych z naszymi dostawcami i klientami będącymi osobami fizycznymi;
 • Realizacja umowy: zapewniania wsparcia posprzedażowego;
 • Realizacja umowy: przetwarzania, oceny i realizacji określonych transakcji z wykorzystaniem witryny internetowej i w ujęciu bardziej ogólnym transakcji z wykorzystaniem produktów i usług Axalta;
 • Uzasadnione interesy: administrowania i zarządzania realizacją umów zakupu lub sprzedaży we współpracy z osobami kontaktowymi naszych dostawców i klientów będącymi osobami prawnymi;
 • Uzasadnione interesy (lub zgoda, jeśli jest wymagana przez prawo): zarządzania witryną internetową, jej oceny, obsługi, doskonalenia i rozwoju (w tym poprzez monitorowania i analizy tendencji, dostępu do witryny internetowej i sposobu korzystania z niej do celów reklamowych i marketingowych przy użyciu oprogramowania analitycznego);
 • Uzasadnione interesy: ogólnej oceny, doskonalenia i rozwoju naszych produktów i usług;
 • Uzasadnione interesy: dostosowywania naszej witryny internetowej do potrzeb użytkowników;
 • Uzasadnione interesy (lub zgoda, jeśli jest wymagana przez prawo): informowania o wydarzeniach, promocjach, witrynie internetowej oraz produktach i usługach Axalta;
 • Realizacja umowy (na etapach poprzedzających zawarcie umowy): przekazywania na Państwa żądanie dokumentacji albo informacji;
 • Uzasadnione interesy: komunikacji z użytkownikami w celu udzielenia odpowiedzi na ich pytania albo reklamacje;
 • Realizacja umowy (na etapach poprzedzających zawarcie umowy): wspierania procesu rekrutacji, praktyk i stażu oraz zarządzania nim, w tym rozpatrywania wniosków i składania ofert;
 • Uzasadnione interesy (lub zgoda, jeśli jest wymagana przez prawo): przesyłania wiadomości marketingowych jeżeli jest to zgodne z prawem;
 • Uzasadnione interesy: zapewniania ochrony i bezpieczeństwa witryny internetowej, informacji poufnych i zastrzeżonych Axalta oraz pracowników Axalta;
 • Uzasadnione interesy: zarządzania oszustwami, ekspozycją na ryzyko, roszczeniami i innymi zobowiązaniami, w tym w szczególności naruszeniem postanowień naszych umów albo przepisów prawa lub regulacji, a także zapobiegania im i prowadzenia wobec nich postępowania wyjaśniającego;
 • Uzasadnione interesy: udostępniania Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym w związku z potencjalną albo faktyczną sprzedażą naszej spółki albo dowolnych składników majątku naszej spółki, albo jakiejkolwiek jednostki stowarzyszonej albo dowolnych składników majątku jakiejkolwiek jednostki stowarzyszonej, jeżeli przechowywane przez nas dane osobowe użytkowników stanowią jeden z przekazywanych składników majątku;

Axalta nie będzie sprzedawać ani wynajmować Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Udostępnianie danych osobowych

Należymy do globalnej grupy Axalta i okresowo będziemy musieli ujawniać Państwa dane osobowe naszym jednostkom stowarzyszonym w celach określonych powyżej.  Lista wszystkich spółek należących do grupy Axalta jest dostępna tutaj. Możemy również zatrudnić zewnętrznych dostawców usług (którzy będą działać zgodnie z naszymi instrukcjami), by pomogli nam zapewniać Państwu informacje, produkty i usługi, prowadzić naszą działalność i nią zarządzać albo zarządzać naszymi produktami, usługami albo witryną internetową i udoskonalać je. Axalta może ujawniać Państwa dane osobowe tym jednostkom stowarzyszonym i podmiotom zewnętrznym w celu świadczenia usług, których świadczenie w imieniu Axalta zostało przez Axalta zlecone podmiotom zewnętrznym, z zastrzeżeniem odpowiednich ograniczeń umownych i zabezpieczeń, albo w przypadku, w którym naszym zdaniem jest to w uzasadniony sposób niezbędne w celu zapobieżenia szkodzie albo utracie, albo w którym naszym zdaniem ujawnienie danych umożliwi dalsze prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego niezgodnego z prawem działania albo jego podejrzenia.

Jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane poza UE innym jednostkom stowarzyszonym Axalta albo usługodawcom zewnętrznym, podejmiemy działania w celu zapewnienia poziomu ochrony danych osobowych odpowiadającego poziomowi ochrony, który obowiązuje w UE, w tym poprzez zawarcie umowy dotyczącej przekazywania danych z wykorzystaniem zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych. W przypadku przekazywania danych osobowych wśród jednostek stowarzyszonych Axalta wdrożyliśmy zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne. Lista wszystkich krajów, które uzyskały decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą zapewnienie przez ten kraj odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, znajduje się tutaj. Mają Państwo prawo do uzyskania szczegółowych informacji dotyczących mechanizmu, na mocy którego Państwa dane osobowe są przekazywane poza UE. Dane kontaktowe można znaleźć w części Dane kontaktowe poniżej.

Axalta zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich przekazanych przez Państwa informacji, które nie są uznawane za dane osobowe albo nie podlegają ograniczeniom umownym w inny sposób.

Dzieci

Witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 lat, a Axalta nie gromadzi, przechowuje, udostępnia ani nie wykorzystuje świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 lat. Użytkownicy poniżej 18 lat nie powinni przekazywać żadnych danych osobowych nawet jeżeli zostaną o to poproszeni w witrynie internetowej. Użytkownicy poniżej 18 lat, którzy przekazali dane osobowe, powinni poprosić swojego rodzica albo opiekuna o zawiadomienie o tym Axalta, a Axalta usunie wszystkie takie dane osobowe.

Marketing

Jeżeli jest to zgodne z prawem i z zastrzeżeniem Państwa zgody, jeżeli jest ona wymagana, możemy komunikować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przekazania informacji o naszych produktach i usługach. W przypadku chęci rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych prosimy o skorzystanie z łącza do rezygnacji znajdującego się w naszych wiadomościach e-mail albo skontaktowanie się bezpośrednio z nami w inny sposób, a my zaprzestaniemy wysyłania takich wiadomości.

Bezpieczeństwo

Axalta dąży do zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem albo ujawnieniem, nieupoważnionymi zmianami albo niezgodnym z prawem zniszczeniem albo przypadkową utratą i z tego powodu wdraża i utrzymuje określone uzasadnione procesy, systemy i technologie. Jednak przyjmują Państwo do wiadomości, że przekazywanie danych za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne ani pozbawione błędów oraz że wdrożone i obsługiwane przez Axalta procesy, systemy i technologie mogą zostać naruszone.

Przechowywanie Państwa danych osobowych

Przestrzegamy ogólnej zasady, według której przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, by zrealizować cele, w jakich zostały one zgromadzone.  Na ogół przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia, na przykład w celu prowadzenia rzetelnej dokumentacji Państwa stosunków z nami. Jednak w określonych okolicznościach możemy przechowywać dane osobowe przez inny wymagany okres, na przykład gdy będzie to od nas wymagane na mocy przepisów prawnych, podatkowych i rachunkowych, wskutek postępowania sądowego albo umocowania prawnego albo zgodnie z wymogami innego organu rządowego upoważnionego do złożenia takiego żądania.

W odniesieniu do działań marketingowych przechowujemy Państwa dane osobowe przez trzy lata od daty ostatniego zamówienia usługi albo nawiązania przez Państwa kontaktu w inny sposób.

Łącza zewnętrzne

Witryna internetowa może zawierać łącza do witryn podmiotów zewnętrznych. Ponieważ firma Axalta nie kontroluje praktyk w zakresie prywatności tych witryn internetowych ani nie jest za nie odpowiedzialna, zachęcamy do zapoznania się z treścią polityk prywatności obowiązujących w tych witrynach podmiotów zewnętrznych. Niniejsza Informacja ma zastosowanie tylko w stosunku do danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem naszych witryn internetowych albo w toku prowadzenia naszej działalności.

Zmiany w niniejszej Informacji

Wszelkie zmiany albo aktualizacje wprowadzone w niniejszej Informacji zostaną z wyprzedzeniem opublikowane na tej stronie.  W przypadku posiadania Państwa danych kontaktowych powiadomimy Państwa z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w niniejszej Informacji istotnych dla Państwa albo mających na Państwa ewentualny wpływ.  W przypadku innych zmian prosimy o regularne sprawdzanie, czy niniejsza Informacja nie została zaktualizowana albo zmieniona.

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą Informacją albo chęci wykonania jakichkolwiek przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt przy użyciu następujących danych kontaktowych: Data-Privacy@axalta.com

Istnieje również możliwość skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych przy użyciu następujących danych kontaktowych: Data-Privacy@axalta.com

Z naszymi inspektorami ochrony danych obsługującymi obszar UE można się kontaktować przy użyciu następujących danych kontaktowych: Data-Privacy@axalta.com

Z naszymi przedstawicielami obsługującymi obszar EOG można się kontaktować przy użyciu następujących danych kontaktowych: Data-Privacy@axalta.com

Z naszymi przedstawicielami obsługującymi obszar Wielkiej Brytanii można się kontaktować przy użyciu następujących danych kontaktowych: Data-Privacy@axalta.com

Z naszymi przedstawicielami obsługującymi obszar Rosji można się kontaktować przy użyciu następujących danych kontaktowych: Data-Privacy@axalta.com

Z naszym przedstawicielem obsługującym obszar Południowej Afryki można się kontaktować przy użyciu następujących danych kontaktowych: Data-Privacy@axalta.com, Hannes Kloppers, Axalta Coating Systems South Africa (Pty) Ltd; 121 Gazelle Avenue, Corporate Park South, Randjespark, Midrand, 1685, Południowa Afryka, telefon +27 10 592 1768.

 

Z naszym przedstawicielem obsługującym obszar Turcji można się kontaktować przy użyciu następujących danych kontaktowych: Data-Privacy@axalta.com, Elif Sahin, Axalta Boya Sistemleri, Plot G 22 B13 C1D, Axalta Boya Sistemleri, Cumhuriyet Mahallesi, Kadife sokak nr: 9, 41480 Çayırova / Kocaeli, Turcja, telefon +90 262 674 00 00.

 

Rezydenci EOG/Szwajcarii/Wielkiej Brytanii – Państwa prawa

 

·         Prawo uzyskania dostępu – mają Państwo prawo zażądać dostępu do wszelkich swoich danych osobowych, które przechowujemy, oraz uzyskać informacje na temat ich przetwarzania.

·         Prawo do poprawiania – będziemy działać zgodnie z obowiązującym prawem w celu zachowania poprawności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do korygowania (czyli poprawiania) wszelkich nieadekwatnych, niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych. 

·         Prawo do wycofania zgody – w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Przenoszenie danych – w przypadkach, gdy podstawą prawną dla przetwarzania jest Państwa zgoda albo fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której są Państwo stroną, albo podjęcia na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, zaś dane osobowe są przetwarzane automatycznie, mają Państwo prawo do otrzymania wszystkich takich przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz żądania przekazania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

·         Prawo do usunięcia danych – mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach, takich jak cofnięcie zgody albo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, o ile nie istnieją prawnie uzasadnione podstawy o charakterze nadrzędnym (patrz poniżej), albo jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem.

·         Prawo do ograniczenia przetwarzania – mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (tj. do zezwolenia wyłącznie na ich przechowywanie), w następujących przypadkach:

o   gdy podważają Państwo prawidłowość danych osobowych, dopóki nie podejmiemy wystarczających działań w celu ich poprawienia albo sprawdzenia ich prawidłowości;

o   gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe;

o   gdy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, jednak Państwo potrzebują ich do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń; albo

o   gdy wnoszą Państwo sprzeciw wobec ich przetwarzania, którego uzasadnieniem jest prawnie uzasadniony interes (patrz poniżej), w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy mamy ważne podstawy prawne, aby kontynuować przetwarzanie danych.

Gdy Państwa dane osobowe są objęte ograniczeniem, będziemy je przetwarzać tylko za Państwa zgodą albo w celu ustalenia, dochodzenia, albo odpierania roszczeń.

·         Prawo do złożenia deklaracji – dotyczy wyłącznie Włoch: W razie śmierci wymienione powyżej prawa dotyczące danych osobowych mogą być wykorzystywane przez podmioty mogące potrzebować dostępu do Państwa danych osobowych lub działające w Państwa imieniu jako agenci lub ze względu na przyczyny rodzinne wymagające ochrony. Możecie Państwo zabronić korzystania z wymienionych powyżej praw przez Państwa pełnomocników wysyłając pisemną deklarację na nasz adres e-mail podany poniżej. Ta deklaracja może być następnie anulowana lub zmodyfikowana w ten sam sposób.

·         Prawo do podawania wytycznych – dotyczy wyłącznie Francji: Macie Państwo prawo do podawania wytycznych dotyczących dysponowania Państwa danymi osobowymi w razie śmierci kontaktując się z nami przy użyciu adresu e-mail podanego poniżej.

 

 

·         Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w tym profilowania) w oparciu o prawnie uzasadniony interes – gdy podstawą dla przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku wniesienia sprzeciwu będziemy musieli zaprzestać przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania o charakterze nadrzędnym wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo musimy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń. W przypadkach gdy podstawą dla przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, uważamy, że jesteśmy w stanie wykazać takie nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy, jednak każdy przypadek będziemy rozstrzygać osobno.

·         Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec działań związanych z marketingiem bezpośrednim (w tym profilowania) – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpośredniego, na przykład w przypadku wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych w celu zaproszenia Państwa na nasze wydarzenia promocyjne.

 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jakichkolwiek przysługujących Państwu praw albo mają pytania lub zażalenia związane z przetwarzaniem Państwa Danych osobowych, prosimy o kontakt z nami przy użyciu adresu e-mail Data-Privacy@axalta.com.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy albo miejsca popełnienia możliwego naruszenia, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące prawo.  Lista organów nadzorczych ochrony danych jest dostępna tutaj: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

Rezydencji Rosji – informacje dodatkowe

Wszystkie odniesienia do administratora danych osobowych w tych informacjach odnoszą się do operatora danych.

Takie same prawa, jak wymienione powyżej, przysługują rezydentom Rosji. Dane kontaktowe rosyjskiego organu nadzorczego ochrony danych (Roskomnadzor) są dostępne tutaj: https://rkn.gov.ru/

Z naszym przedstawicielem obsługującym obszar Rosji można się kontaktować przy użyciu następujących danych kontaktowych: Data-Privacy@axalta.com

Rezydenci Południowej Afryki – informacje dodatkowe i Państwa prawa

Ustawa o ochronie danych osobowych Protection of Personal Information Act, 2013 („POPIA”) odnosi się do przetwarzania danych osobowych wprowadzonych do rejestru na obszarze Południowej Afryki. W dodatku do lub w razie naruszenia Informacji o ochronie prywatności w witrynie internetowej mają zastosowanie poniższe postanowienia dotyczące przetwarzanie danych osobowych przez Axalta, objęte zakresem POPIA. Dotyczy to, na przykład, sytuacji w której Państwa dane osobowe przetwarza podmiot Axalta mający siedzibę na terenie Południowej Afryki lub jeśli Państwo, jako podmiot danych osobowych, macie siedzibę na terenie Południowej Afryki Państwa dane osobowe są gromadzone na terenie Południowej Afryki.

Odniesienia do danych osobowych w tej Informacji oznaczają dane osobowe zgodnie z definicją podaną w POPIA w takim zakresie, w jakim operacje przetwarzania i podmioty danych są objęte zasadami POPIA. Zgodnie z tym dane osobowe obejmują dane osobowe identyfikowalnych i żyjących osób fizycznych oraz, gdzie ma to zastosowanie, istniejących osób prawnych (spółek). Odniesienia do danych wrażliwych w tej Informacji obejmują specjalne dane osobowe zgodnie z definicją określoną w POPIA.

Odniesienia do administratora w tej Informacji obejmują strony odpowiedzialne zgodnie z definicją określoną w POPIA, odniesienia do przetwarzającego dane w tej Informacji obejmują operatora danych zgodnie z definicją określoną w POPIA.

Udostępnianie danych osobowych

W razie przekazywania danych osobowych z obszaru Południowej Afryki do innych lokalizacji podejmiemy działania mające na celu zapewnienie, że kraje, do którym te dane osobowe są przekazywane zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych, porównywalny z wymaganym przez POPIA, lub że istnieje odpowiednie i zgodne z POPIA uzasadnienie przekazywania danych, na przykład, że z odbiorcą danych osobowych jest zawarta umowa regulująca przekazywane danych, która zawiera odpowiednie warunki ochrony danych osobowych. Zapewnimy także, że jeśli będzie to wymagane, uprzednio uzyskamy autoryzację od odpowiedniego organu ochrony informacji.

Dzieci

Witryna internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 lat, a Axalta nie gromadzi, przechowuje, udostępnia ani nie wykorzystuje świadomie danych osobowych dzieci poniżej 18 lat. Użytkownicy poniżej 18 lat nie powinni przekazywać żadnych danych osobowych nawet jeżeli zostaną o to poproszeni w witrynie internetowej. Użytkownicy poniżej 18 lat, którzy przekazali dane osobowe, powinni poprosić swojego rodzica, opiekuna lub inną kompetentną osobę o zawiadomienie o tym Axalta, a Axalta usunie wszystkie takie dane osobowe.

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z wymogami POPIA przysługują Państwu następujące prawa związane z Państwa danymi osobowymi:

 • Prawo żądania dostępu – mają Państwo prawo zażądać dostępu do wszelkich swoich danych osobowych, które przechowujemy, oraz uzyskać informacje na temat ich przetwarzania (zgodnie z podstawami do odmowy określonymi przez Promotion of Access to Information Act, 2000). 
 • Prawo do poprawiania – będziemy działać zgodnie z POPIA w celu zachowania poprawności, kompletności i aktualności Państwa danych osobowych.  Mają Państwo prawo żądać korygowania (czyli poprawiania) wszelkich nieadekwatnych, niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych.
 • Prawo do żądania usunięcia – mają Państwo prawo do żądania zniszczenia lub usunięcia Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach, między innymi gdy Axalta nie musi już przetwarzać danych osobowych w celu, w którym zostały zgromadzone.
 • Prawo do odmowy – macie Państwo prawo do odmowy przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o uzasadnione podstawy, gdy przetwarzanie jest dokonywane w celu ochrony Państwa uzasadnionego interesu albo w celu osiągania uzasadnionego interesu Axalta lub strony trzeciej, której dane osobowe zostały przekazane.
 • Prawo do odmowy działań marketingowych – macie Państwo prawo do odmowy przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Przetwarzanie zautomatyzowane – macie Państwo prawo do odmowy bycia uwzględnianymi w procesach decyzyjnych opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • Prawo do wszczynania procesów cywilnych – macie Państwo prawo do wszczynania procesów cywilnych.
 • Prawo do wycofania zgody – w przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Macie Państwo również prawo do składania skarg do odpowiedniego organu ochrony informacji, którego dane kontaktowe są następujące:

The Information Regulator (Południowa Afryka)

JD House

27 Stiemens Street

Braamfontein

Johannesburg

2001

Adres e-mail: inforeg@justice.gov.za / complaints.IR@justice.gov.za

Podmioty danych chcące skorzystać z wymienionych powyżej praw powinny skontaktować się z inspektorem ds. informacji Axalta South Africa przy użyciu danych kontaktowych inspektora ds. informacji, podanych w części „Informacje kontaktowe” poniżej.

Rezydenci Turcji – Państwa prawa

Zgodnie z artykułem 11 Prawa o ochronie danych osobowych o numerze 6698 macie Państwo następujące prawa powiązane z Państwa danymi osobowymi:

 

-          sprawdzanie, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, czy nie,

-          żądanie udzielenia informacji czy Państwa dane osobowe były przetwarzane,

-          sprawdzanie celu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz czy te dane osobowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem,

-          uzyskiwanie informacji o stronach trzecich, którym Państwa osobowe są przekazywane, w kraju i za granicą,

-          żądanie poprawienia niekompletnych lub niedokładnych danych, jeśli takie istnieją,

-          żądanie skasowania lub zniszczenia Państwa danych osobowych w określonych warunkach,

-          żądanie informowania o przesłaniu żądania poprawienia, skasowania lub zniszczenia danych osobowych do stron trzecich, do których Państwa dane osobowe zostały przekazane,

-          do odmowy bycia uwzględnianymi w procesach decyzyjnych opartych wyłącznie o systemy zautomatyzowane,

-          żądanie rekompensaty za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeśli otrzymaliśmy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem administratora danych w Turcji przy użyciu danych kontaktowych podanych w części Informacje kontaktowe

Wyłącz

Analityczne pliki cookie

 

System analityczny Axalta korzysta z plików cookie w celu gromadzenia informacji dotyczących aktywności osób odwiedzających witryny internetowe i korzystających z innych usług internetowych Axalta. Gromadzone dane są przekazywane Webtrekk – naszemu partnerowi ds. analizy – w celu przeprowadzenia analizy i sporządzania raportów. Axalta wykorzystuje te informacje w celu doskonalenia usług oferowanych jej użytkownikom. Dane są wykorzystywane tylko w formie zagregowanej. Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.