ZK335 Centari® 5035 Low Emission Additive


Centari 5035 Low Emission Additive ZK335 został opracowany do stosowania z Centari 5035 Low Emission 2K Topcoat, systemem dwukomponentowych lakierów nawierzchniowych zgodnym z Dyrektywą o LZO, o wysokim połysku i wysokiej zawartości cząstek stałych, charakteryzującym się wysokim stopniem krycia przy aplikacji jednej warstwy.

Product Features

Article reference

Material code